Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần chọn mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ thẻ tín dụng hợp pháp app vay tiền thích hợp nhất. Phải sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình vay tiền nhanh trình bày ở dưới mẫu giấy vay tiền đơn giản tốt nhất cẩn thận nhất vay tiền nhanh mẫu giấy vay tiền không thế chấp mbbank chúng mình không thẩm định tham khảo qua app !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể web vay :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. vay thế chấp ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ ở đâu tốt : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ app vay tiền :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay vay trả góp Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng bằng CMND trong thời gian ............... tháng Shinhan kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết có nên vay hai bên:
Bên A cam kết vay tiền nhanh thanh toán đúng hạn cả gốc đáo hạn lãi theo thoả thuận cho Bên B. vietcombank bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A vay thế chấp chịu trách nhiệm trước pháp luật nhanh online không thẩm định tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký vpbank ghi rõ họ tên) (Ký vay tiền nóng ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Bạn nên tránh dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh bị thêm bớt. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra lừa đảo có chữ ký hướng dẫn hai bên rõ ràng. Để an toàn thì nên có thêm chữ ký Shinhan người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân lãi suất vay lập ra hai bản bằng CCCD mỗi bên giữ một bản.

4.8/5 (31 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàngPreNext